XXVI sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2020-10-30, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Dodanie w punkcie 11 głosowania odnośnie...)Głosowanie (Dodanie w punkcie 12 głosowania odnośnie...)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 30 września 2020r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gmi...)

4.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy: a) powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania, b) omówienie Regulaminu głosowania, c) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, d) przeprowadzenie głosowania, e) ogłoszenie wyników głosowania, f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicepr...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rez...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości nr ew. 233 położonej w miejscowości Ziąbki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości nr ew. 153/1 i 153/2 położonej w miejscowości Ziemiary.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia śre...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty oraz rozkładania na raty płatności należności pieniężnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia sz...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bolimowie

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

13.Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych.

14.Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych.

15.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.

16.Interpelacje i zapytania radnych.

17.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

18.Zamknięcie sesji.