Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Bolimów

w dniu 2020-10-26, godz. 15:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Organizacja i bezpieczeństwo dowożenia uczniów do szkół.

5.Podsumowanie przeprowadzonych prac remontowych w szkołach.

6.Zaopiniowanie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020.

7.Wnioski i propozycje do budżetu gminy na 2021 rok

8.Omówienie materiałów na sesję zaplanowaną na dzień 30.10.2020 roku.

9.Sprawy różne

10.Zamknięcie posiedzenia.