Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Bolimów

w dniu 2020-09-09, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Doprecyzowanie wniosku z dnia 28.08.2020r dotyczącego sprzedaży mieszkania w Łasiecznikach poprzez określenie podmiotu na rzecz, którego dokonane będzie zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.