XXIV sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2020-08-31, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad wniosku d...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad wniosku o...)Głosowanie (Omówienie i przyjęcie proponowanego porz...)

3.Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 27 lipca 2020r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady G...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzanie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklara...)

8.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

11.Zamknięcie sesji.