Komisja skarg, wniosków i petycji

w dniu 2020-08-26, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Analiza pism, jakie wpłynęły do Komisji wraz z wypracowaniem wniosków.

5.Wypracowanie wniosku dotyczącego sprzedaży bezprzetargowej mieszkania będącego w zasobach gminy, położonego w miejscowości Łasieczniki.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.