Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Bolimów

w dniu 2020-08-20, godz. 18:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia.

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji.

5.Wypracowanie opinii w zakresie proponowanych wariantów przebiegu korytarza kolejowego w projekcie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.