Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bolimów

w dniu 2020-08-12, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Wypracowanie opinii ws. zgodności projektu SIWZ na odbiór i zagospodarowanie odpadów z przepisami ustawy oraz uchwałami Rady Gminy.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.