XXIII sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2020-07-27, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Dodanie punktu odnośnie wyrażenia zgody...)Głosowanie (Dodanie punktu odnośnie zmiany uchwały X...)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2020r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gm...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020.

Głosowanie (Wniosek o usunięcie z uchwały w sprawie...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bolimów na rok szkolny 2020/2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia śre...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Ska...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Ska...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Bolimów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Skierniewickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 1326E

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXII/118/2020 Rady Gminy Bolimów z dn. 26.06.2020 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bolimów

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

10.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.

11.Interpelacje i zapytania radnych.

12.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

13.Zamknięcie sesji.