Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Bolimów

w dniu 2020-07-08, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Omówienie i wypracowanie wniosków w związku z podaniem złożonym w dniu 30 czerwca 2020r w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego w miejscowości Łasieczniki nr 9 oraz dzierżawy działki nr 631.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.