Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Bolimów

w dniu 2020-06-24, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Wybór przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Bolimów.

5.Dyskusja nad uchwałą w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi publicznej gminnej przez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej – wyjazd w teren.

6.Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

7.Omówienie materiałów na sesję zaplanowaną na dzień 26.06.2020r.

8.Sprawy różne.

9.Zamknięcie posiedzenia.