Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Bolimów

w dniu 2020-05-29, godz. 11:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Omówienie i wypracowanie wniosków w związku ze skargą wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, której przedmiotem jest uchwała Rady Gminy Bolimów nr XVIII/95/2020 w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Bolimów.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.