XXI sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2020-05-29, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Dodanie punktu 7 odnośnie skargi do WSA)Głosowanie (Wykreślenie z porządku obrad punktu nr 6)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2020r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gmin...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/4/2018 Rady Gminy Bolimów z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Bolimów oraz ustalenia jej składu liczbowego i osobowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki z o.o. „Energetyka Bolimów”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

6.Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę do WSA w Łodzi

Głosowanie (Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę d...)

7.Przedstawienie raportu o stanie gminy Bolimów za 2019 rok.

8.Raport Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.

Głosowanie (Raport Ocena zasobów pomocy społecznej z...)

9.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.

Głosowanie (Sprawozdanie z realizacji Programu współ...)

10.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres maj 2019r. – styczeń 2020r.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Komisji Rewi...)

11.Wypracowanie stanowiska Rady Gminy Bolimów w sprawie realizacji środków funduszu sołeckiego na 2020 rok.

12.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.

13.Interpelacje i zapytania radnych.

14.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

15.Zamknięcie sesji.