Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

w dniu 2020-05-26, godz. 13:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia.

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji.

5.Wypracowanie opinii w zakresie wniosków zgłoszonych podczas XX sesji Rady Gminy Bolimów tj.: a. wniosku w sprawie dofinansowania kosztów odbioru folii rolniczej dla rolników z terenu gminy Bolimów, b. wniosku Sołtysa Łukasza Rzepeckiego z Józefowa w sprawie zmian lokalizacji przystanków na drodze 115005E.

6.Przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie petycji: a. Stop zagrożeniu zdrowia i życia, złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G, b. Wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej", złożonej przez Renatę Sutor.

7.Omówienie materiałów na XXI sesję Rady Gminy Bolimów, zaplanowaną na 29.05.2020r.

8.Sprawy różne.

9.Zamknięcie posiedzenia.