Komisja Rewizyjna

w dniu 2020-05-19, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Analiza wpływów należności podatkowych za 2019 rok.

5.Informacja w zakresie udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń w podatkach i opłatach lokalnych

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.