Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Bolimów

w dniu 2020-03-04, godz. 11:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii zimowych – analiza.

5.Analiza potrzeb oświaty: - dowożenie uczniów, - działanie świetlicy szkolnej, - prace remontowe.

6.Analiza pracy GOK z uwzględnieniem działalności w terenie: - działalność Rady Programowej, - działalność orkiestry dętej.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie posiedzenia.