Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

w dniu 2020-03-04, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Wykorzystanie lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Bolimów - zasady przyznawania - regulamin korzystania - opłaty za użytkowanie - jakie koszty ponosi gmina związane z tymi mieszkaniami - obowiązki gminy i lokatorów.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.