Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bolimów

w dniu 2020-01-31, godz. 14:30

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.