XVIII Sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2020-01-31, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przesunięcie punktu "Sprawy różne" przed...)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2019 roku.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gm...)

4.Sprawy różne

5.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ronda na drodze wojewódzkiej 705.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

7.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.

8.Interpelacje i zapytania radnych.

9.Wolne wnioski i informacje.

Głosowanie (Wniosek odnośnie wstrzymania budowy strz...)

10.Zamknięcie sesji.