Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Bolimów

w dniu 2020-01-29, godz. 12:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Omówienie budowy strzelnicy (lokalizacja).

5.Omówienie współpracy Gminnej Spółki Wodnej z Urzędem Gminy na 2020 rok.

6.Omówienie pisma z dnia 30.12.2019 r w sprawie sieci wodociągowej oraz wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dn. 20.01.2020r.

7.Omówienie materiałów na sesję zaplanowaną na dzień 31.01.2020r.

8.Opracowanie planu pracy komisji na 2020r.

9.Sprawy różne.