Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-12-23, godz. 08:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji.

4.Analiza materiałów na Sesję Rady Gminy Bolimów zaplanowaną na dzień 30.12.2019r.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.