XVI Sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-12-16, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Omówienie i przyjęcie proponowanego porz...)

3.Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 29 listopada 2019 roku.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gmin...)

4.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy: a) powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania, b) omówienie Regulaminu głosowania, c) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy, d) przeprowadzenie głosowania, e) ogłoszenie wyników głosowania.

Głosowanie (Przyjęcie regulaminu głosowania)

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bolimów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pro...)

6.Wniosek o protokoły w formie uproszczonej

Głosowanie (Wniosek o protokoły w formie uproszczone...)

7.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.

8.Wniosek o wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Głosowanie (Wniosek o wybór wiceprzewodniczącego Rad...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie uzupełnienia porząd...)

9.Uchwała o rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Wiktora Tarmanowskiego

Głosowanie (Uchwała o rezygnacji z funkcji wiceprzew...)

10.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy: a) powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania, b) omówienie Regulaminu głosowania, c) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, d) przeprowadzenie głosowania, e) ogłoszenie wyników głosowania

11.Interpelacje i zapytania radnych.

12.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

13.Zamknięcie sesji.