XV Sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-11-29, godz. 11:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Zniesienie z porządku obrad punktu 4)Głosowanie (Zniesienie z porządku obrad punktu 5)Głosowanie (Zniesienie z porządku obrad punktu 11)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

3.Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 28 października 2019 roku.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gmi...)Głosowanie (Wniosek o przerwę w obradach)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wielole...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia śre...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Humin i kolonia Wola Szydłowiecka.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/72/2015 Rady Gminy Bolimów z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklara...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

12.Podjęcie uchwały ustalenia Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały ustalenia Regulaminu na...)

13.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.

14.Interpelacje i zapytania radnych.

15.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

16.Zamknięcie sesji.