Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-11-27, godz. 12:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Analiza pisma z Sołectwa Józefów dot. świetlicy wiejskiej.

5.Omówienie propozycji imienia ronda w Bolimowie.

6.Wnioski do budżetu na 2020 rok.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie posiedzenia.