Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-11-25, godz. 15:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

5.Zaopiniowanie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019r.

6.Analiza materiałów na Sesję Rady zaplanowaną na 29.11.2019r.

7.Analiza zapisów Statutu i ewentualne uwagi.

8.Wnioski do budżetu na 2020 rok.

9.Sprawy różne.

10.Zamknięcie posiedzenia.