Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy

w dniu 2019-11-22, godz. 12:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji.

4.Budżet na 2020 rok – projekt: - inwestycje, - wydatki bieżące – przychody bieżące, - ustalenie ceny żyta do podatku rolnego.

5.Uwagi do studium uwarunkowań.

6.Propozycja zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na gruntach gminnych – Ziemiary.

7.Analiza materiałów na Sesję Rady w dniu 29.11.2019r.

8.Sprawy różne.

9.Zamknięcie posiedzenia.