Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-11-22, godz. 10:30

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Wnioski i propozycje Komisji Rewizyjnej do budżetu gminy na 2020 rok.

5.Informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy Bolimów w 2019 roku (Kierownik RGRGiP).

6.Propozycje zmian w zapisie Statutu Gminy dotyczące posiedzeń Komisji i ich odpłatności.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie posiedzenia.