Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-10-23, godz. 08:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Wnioski i propozycje do budżetu gminy na 2020 rok.

5.Informacja na temat stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Bolimów.

6.Utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach wojennych w Gminie Bolimów.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie posiedzenia.