XIII Sesja Rady Gminy

w dniu 2019-09-30, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Omówienie i przyjęcie proponowanego porz...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

6.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

7.Zamknięcie sesji.