Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

w dniu piątek, 20 września 2019, godz. 08:30

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Propozycje działalności w II półroczu 2019r.

5.Zamierzenia na 2020r.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.