Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji

w dniu 2019-09-23, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji.

4.Analiza wniosków i petycji złożonych w I półroczu 2019r.

5.Analiza budżety Gminy za I półrocze.

6.Omówienie wniosków w sprawie nadania imienia ronda w Bolimowie oraz nadania honorowego obywatela Bolimowa.

7.Omówienie materiałów na Sesję Rady zaplanowaną na 23.09.2019r.

8.Sprawy różne.

9.Zamknięcie posiedzenia.