Wspólne Posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy

w dniu 2019-09-23, godz. 12:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji.

4.Analiza materiałów na Sesję Rady w dniu 23.09.2019r.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.