Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-08-22, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Wypracowanie opinii w sprawie pisma dotyczącego remizy strażackiej we wsi Joachimów - Mogiły.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.