XI sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-08-26, godz. 15:00

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Zdjęcie z porządku obrat pkt. 8)Głosowanie (Zdjęcie z porządku obrad pkt. 9)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2019 roku.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gmin...)

4.Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 19 lipca 2019 roku.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budż...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania zes...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia...)

8.Przedstawienie opinii Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Bolimów dotyczącej podania o wytyczenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jasionna.

Głosowanie (Przedstawienie opinii Komisji skarg, wni...)

9.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.

10.Interpelacje i zapytania radnych.

11.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

12.Zamknięcie sesji.