Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji skarg, wniosków i petycji, Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-08-22, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.Analiza uchwały dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5.Analiza pozostałych materiałów związanych z sesją Rady.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.