X sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-07-19, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Omówienie i przyjęcie proponowanego porz...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

4.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

5.Zamknięcie sesji.