Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-06-27, godz. 12:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, stan infrastruktury, bezpieczeństwo nad wodą.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie obrad.