Posiedzenie Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-06-17, godz. 16:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2018 rok.

5.Dyskusja na temat absolutorium dla Wójta Gminy.

6.Analiza Raportu o stanie Gminy Bolimów za 2018 rok.

7.Przewidywane prace remontowe w szkołach.

8.Omówienie materiałów na IX sesję Rady Gminy Bolimów, zaplanowaną na dzień 28 czerwca 2019 roku.

9.Sprawy różne.

10.Zamknięcie posiedzenia.