Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-06-27, godz. 13:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Omówienie materiałów na IX sesję Rady Gminy Bolimów, zaplanowaną na dzień 28 czerwca 2019 roku.

4.Analiza raportu o stanie gminy.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.