VIII sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-05-27, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Omówienie i przyjęcie proponowanego porz...)

3.Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2019 roku.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gmi...)

4.Wyrażenie opinii w sprawie zasiedzenia nieruchomości zabudowanej o nr ew. 329 położonej w Bolimowie.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych w gminie Bolimów do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości nr ew. 156 położonej w miejscowości Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolimów na lata 2019 - 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026" wraz z "Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolimów na lata 2019 - 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Pr...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/2019 Rady Gminy Bolimów z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Bolimów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

9.Przedstawienie raportu o stanie gminy Bolimów za 2018 rok.

10.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.

11.Interpelacje i zapytania radnych.

12.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

13.Zamknięcie sesji.