Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-05-23, godz. 13:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy.

5.Analiza mienia komunalnego gminy.

6.Zagospodarowanie oraz dojazd do zbiornika retencyjnego.

7.Omówienie materiałów na VIII Sesję Rady Gminy Bolimów, zaplanowaną na dzień 27 maja 2019 roku.

8.Sprawy różne.

9.Zamknięcie obrad.