Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-05-22, godz. 13:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Przyjęcie wniosku w sprawie nadania imienia dla ronda drogi 705 w Bolimowskiej Wsi z udziałem rad sołeckich Bolimowa, Bolimowskiej Wsi, Kolonii Bolimowskiej Wsi oraz pana radnego Jarosława Mońki.

5.Wypracowanie wniosku odnośnie gruntów rolnych Urzędu Gminy na wniosek radnego z Komisji.

6.Omówienie materiałów na VIII Sesję Rady Gminy Bolimów, zaplanowaną na dzień 27 maja 2019 roku.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie obrad.