Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji

w dniu 2019-04-24, godz. 13:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Przyjęcie wniosku w sprawie drogi Sokołów - Ziąbki od nowego mostu.

5.Przyjęcie wniosku w sprawie funduszu sołeckiego za 2017 rok.

6.Omówienie petycji odnośnie nadania imienia dla ronda w Bolimowskiej Wsi, droga wojewódzka 705.

7.Omówienie materiałów na VII Sesję Rady Gminy Bolimów, zaplanowaną na dzień 29 kwietnia 2019 roku.

8.Sprawy różne.

9.Zamknięcie obrad.