Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-04-11, godz. 08:20

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Jakie był planowane dochody z tytułu podatków lokalnych za 2018 rok.

5.Jak zostały wykonane w tym zakresie planowane dochody.

6.Jaki jest stan zaległości związanych z planowanymi dochodami za 2018 rok i co w tym przedmiocie zrobiono.

7.W jakim zakresie udzielono ulg, umorzeń i odroczeń w podatkach i opłatach lokalnych

8.Sprawy różne.

9.Zamknięcie posiedzenia.