Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji

w dniu 2019-03-20, godz. 12:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Omówienie sprawy drogi dojazdowej do zbiornika i jego utrzymania przy udziale przedstawicieli zgodnie z protokołem z Komisji z dnia 23.01.2019r.

5.Wypracowanie wniosków odnośnie budowy Sali gimnastycznej w Kęszycach przy udziale przedstawicieli Stowarzyszenia.

6.Omówienie materiałów na VI Sesję Rady Gminy Bolimów, zaplanowaną na dzień 25 marca 2019r.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie posiedzenia.