Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-03-19, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Wypracowanie opinii Komisji na temat poselskiego Projektu Ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

5.Możliwość zwiększenia dochodu własnego Gminy.

6.Możliwość etapowej rewitalizacji rynku.

7.Analiza gminnej gospodarki komunalnej.

8.Wypracowanie opinii na temat wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów Gminy Bolimów w spółce ENERGETYKA BOLIMÓW sp. z o.o.

9.Omówienie materiałów na VI Sesję rady Gminy Bolimów, zaplanowaną na dzień 25 marca 2019r.

10.Sprawy różne.

11.Zamknięcie posiedzenia.