Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-03-15, godz. 08:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Jakimi środkami finansowymi dysponował w 2018 roku pełnomocnik Wójta Gminy Bolimów ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

5.Jak wydatkowano te środki w rozbiciu na narkomanię i alkoholizmowi.

6.Jakie kwoty wydatkowano na szkolenia, ulotki, programy edukacyjne w szkołach.

7.Kto prowadzi szkolenia w tym zakresie - ile pieniędzy wydatkowano na ten cel.

8.W jaki sposób były rozpropagowywane ulotki edukacyjne dot. profilaktyki uzależnień.

9.Czy w roku budżetowym 2018 niewykorzystane środki były przeznaczone na inne cele. Jeśli tak, to na jakie.

10.Sprawy różne.

11.Zamknięcie posiedzenia.