Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-03-04, godz. 16:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji.

4.Analiza Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bolimów.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.