Posiedzenie Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-03-04, godz. 15:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenie komisji.

4.Celowość działalności klubów sportowych na terenie gminy.

5.Rozważenie możliwości stworzenia kompleksu sportowego z odrębnym zarządzaniem.

6.Zapoznanie z propozycją Pani Dyrektor ZSP w Bolimowie o napisie na szkole.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie posiedzenia.