Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji skarg, wniosków i petycji, Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-02-20, godz. 12:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji.

4.Omówienie materiałów na V sesję Rady Gminy, zaplanowaną na dzień 25 lutego 2019 r.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.