Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolimów

w dniu 2019-02-12, godz. 08:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Wydatki gminy na utrzymanie jednostek OSP.

5.Potrzeby jednostek.

6.Karty drogowe wyjazdów ze sprzętu (wóz strażacki) za 2018 rok.

7.Kosztorys wydatków związanych z paliwem i godzinami pracy za 2018 rok.

8.Sprawy różne.

9.Zamknięcie posiedzenia.